image

Opis projektu

Wyposażenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 29 w Bielsku-Białej:
  • Dwusłupowe stojaki do koszykówki z wysięgiem o dł. 2,25m
  • Tablice laminat-extra 1,05 x 1,8m wraz z obręczą cynkowaną ogniowo oraz osłonami stojaków
  • Bramki do p.ręcznej 3,0 x 2,0 m, aluminiowe z tulejami
  • Słupki do siatkówki, aluminiowe
  • System piłkochwytów, wys. 4,0 – 6,0 m.

Data zakończenia prac:

2023

Miejsce:

Bielsko-Biała, Polska

Galeria