Coma-Sport Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym oraz rozwój firmy w nowym kierunku usług obróbki blach, profili i drewna poprzez inwestycję w nowoczesną linię produkcyjną sprzętu sportowego”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto:

  • całkowita wartość projektu wynosi: 1 156 584,86 zł,
  • koszty kwalifikowane projektu wynoszą: 940 312,89 zł,
  • wkład z Funduszy Europejskich wynosi: 799 265,95 zł.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie w związku z zaistnieniem negatywnych skutków ekonomicznych pandemii COVID-19.

W ramach projektu nastąpi wdrożenie nowej linii technologicznej, w której innowacyjne technologie i automatyzacja procesów produkcji umożliwią wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych i nowych produktów oraz umożliwią świadczenie nowych usług.
Najwyższa jakość produktów, szeroki asortyment, atrakcyjne ceny oraz szybkie terminy realizacji oferty sprawią, że firma stanie się bardziej konkurencyjna na rynku, także międzynarodowym.

Wdrożenie nowych technologii i optymalizacja procesów przełoży się na możliwość obniżenia cen dla klientów przy jednoczesnym skróceniu terminów dostaw. Nowe produkty i usługi oraz ich jakość zwiększy konkurencyjność firmy i pozwoli na pozyskanie większej ilości zleceń, co pozwoli utrzymać obecne miejsca pracy.