image

Opis projektu

System band boiskowych z piłkochwytem 4,0 m „MULTI GAME”

Data zakończenia prac:

Grudzień, 2023

Miejsce:

Radim, Czechy

Galeria